عصبانیت ولیعهد انگلستان از پاپاراتزی ها
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴ شنبه ۲۴ مرداد

 

خانواده سلطنتی بریتانیا به خصوص پرنس ویلیامز عصبانیت شدید خود را از عکاس های پاپاراتزی رسانه ای کردند.
ظاهرا وقتی چند روز پیش خورویی که پرنس جورج 2 ساله، پسر ویلیامز و کیت میدلتون ، را به همراه پرستارش از قصر خارج می کرد تا برای بازی به پارکی در لندن ببرد ؛ عکاس های پاپاراتزی آنها را تعقیب کرده اند و از جورج کوچک عکس های متعددی گرفته اند.
از قرار معلوم عکسهای پرنس جورج هنوز هم خریدارهای خوبی در جمع اهالی مطبوعات انگلستان دارد و از آنجایی که برای این عکس ها بهای قابل توجهی پرداخت می شود،پاپاراتزی ها دست از تلاش برای گرفتن عکس از کوچک ترین عضو خانواده سلطنتی برنمیدارند. این در حالی است که چندی پیش پرنس ویلیامز اعلام کرد دوست دارد فرزندش بدون مزاحمت و مانند بقیه کودکان در پارک های عمومی لندن بازی کند. با این حال اتفاق اخیری که پای پلیس را هم وسط کشید باعث شد خانواده سلطنتی بریتانیا از این اقدام با عنوان تلاشی خطرناک و آزار دهنده شدیدا انتقاد کنند.

موضوع پاپاراتزی ها البته برای پرنس ویلیامز جدی تر از بقیه است چه اینکه او چند سال پیش مادرش پرنسس دایانا را بر سر همین مسئله از دست داد. سال های سال پیش در حالیکه راننده خودروی لیموزین دایانا سعی داشت از عکاس ها پاپاراتزی فرار کند با برخورد به دیوار ، تصادف وحشتناکی را رقم زد که در نهایت باعث مرگ دایانا شد.

ارسال پرسش جدید