ربات ها هم زاد و ولد می کنند!
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴ يکشنبه ۲۵ مرداد

 

یک نوع جدید از ربات مادر می تواند فرزند ربات خود را هم بسازد ، حرکات او را ارزیابی کند و در نهایت از نتایج به دست آمده این ارزیابی برای تولید نسلهای بعدی استفاده کند.
دانشگاه کمبریج ساخت نسل جدیدی از ربات مادر را گزارش داده است که قادر است 10 ربات جدید را با طی مراحل آزمایشی در 5 مسیر مختلف بسازد ؛ آنها را تست کند و از درست و غلط کار برای تولید نسل های بعدی استفاده کند.
ربات مادر بنای ساختاری فرزندانش را از بین یک تا پنج مکعب پلاستیکی انتخاب می کند که درون آنها یک موتور کوچک قرار می گیرد. نکته جالب توجه در طی پروسه فوق، این است که تمام مراحل کار بدون دخالت انسان پیش میرود.
نتایج این آزمایش در ژورنال اوپن اکسس (open-access) در اول ماه ژوئن منتشر شده است. این نتایج نشان داده است که ربات مادر این توانایی را دارد که خودش فرزندانش را آزمایش کند و از نتایج مطلوب به دست آمده برای ساخت نسل بعدی استفاده کند.
در همین راستا ربات مادر کامل ترین و بهترین ربات را از بین فرزندانی که ساخته است انتخاب می کند و ربات گزینش شده بدون تغییر باقی می ماند. مبنای این انتخاب مسافتی است که ربات فرزند در زمان داده شده که زمان مشخصی خواهد بود ، طی می کند. اما ربات هایی که کمترین موفقیت را دارند برای ساخت نسل های بعدی جهت جهش و تکمیل شدن در مدلی به مراتب کارآمدتر مورد استفاده قرار می گیرند.

 

 

ارسال پرسش جدید