data-cke-saved-src="/Images/UserFiles/2/image/nasb(2).jpg"

 

نصب مجدد محصول و آموزش مجدد در محل مشتری به صورت رایگان

 

کارشناسان همواره توصیه می کنند برای نصب مجدد محصول در نقل مکان و یا تغییر دکوراسیون منزل از فرد متخصص کمک گرفته شود. همچنین ممکن است در زمان نصب ، کاربر اصلی محصول حضور نداشته باشد و با کارایی محصول به درستی آشنا نشده باشد. بر این اساس نصب یا آموزش مجدد ، یکی دیگر از خدماتی است که شرکت مشتریان گلدیران در دستور کار خود قرارد داده است و اعضای Diamond, Gold می توانند به صورت رایگان از آن بهره مند شوند.

ارسال پرسش جدید