جشنواره روز پدر ویژه اعضای باشگاه روی خوش زندگی

اعضای محترم باشگاه روی خوش زندگی، شما می توانید در صورت خرید بیش از یک محصول از " لوازم خانگی و یا صوتی و تصویری " ال جی در زمان جشنواره و به شرط نصب محصولات خریداری شده قبل از تاریخ 18 اردیبهشت در شهر تهران یکی از هدایای مندرج در جدول زیر را ، به انتخاب خودتان، دریافت نمایید.

 

هدایای جشنواره: طبق جدول ذیل 

 

هدیه به انتخاب مشتری سقف مبلغ خرید (ریال)
 تلویزیون "32 , LG G3   ,ARX5800 موبایل  200,000,000
 تلویزیون "28 - سینما خانگی Blu Ray و Karaoke  سری 960 - ساند بار سری 947 - موبایل LG G3 Stylus  160,000,000
 تلویزیون "24 - سینما خانگی Blu Ray سری 958 - سینما خانگی Karaoke سری 948 - موبایل  LG G3 Bit 120,000,000
Docking speaker - سینما خانگی Blu ray Player سری 750 - موبایل LG Lfino  80,000,000
DVD Player  ,Hands free سری 6590 40,000,000
ارسال پرسش جدید