جشنواره روز پدر ویژه اعضای باشگاه روی خوش زندگی


 

جشنواره روز پدر ویژه اعضای باشگاه روی خوش زندگی

اعضای محترم باشگاه روی خوش زندگی، شما می توانید در صورت خرید بیش از یک محصول از " لوازم خانگی و یا صوتی و تصویری " ال جی در زمان جشنواره و به شرط نصب محصولات خریداری شده قبل از تاریخ 18 اردیبهشت در شهر تهران یکی از هدایای مندرج در جدول زیر را ، به انتخاب خودتان، دریافت نمایید.

 

هدایای جشنواره: طبق جدول ذیل 

 

هدیه به انتخاب مشتری سقف مبلغ خرید (ریال)
 تلویزیون "32 , LG G3   ,ARX5800 موبایل  200,000,000
 تلویزیون "28 - سینما خانگی Blu Ray و Karaoke  سری 960 - ساند بار سری 947 - موبایل LG G3 Stylus  160,000,000
 تلویزیون "24 - سینما خانگی Blu Ray سری 958 - سینما خانگی Karaoke سری 948 - موبایل  LG G3 Bit 120,000,000
Docking speaker - سینما خانگی Blu ray Player سری 750 - موبایل LG Lfino  80,000,000
DVD Player  ,Hands free سری 6590 40,000,000
ارسال پرسش جدید