سطح های عضویت

 

جدول امتیاز کمکی - فعالیت های باشگاه:

شرح فعالیت امتیاز
بازدید از وب سایت 20.000
ثیت اطلاعات تکمیلی از طریق مراجعه به وب سایت 20.000
شرکت در نظر سنجی 50.000
پیشنهاد به سایرین برای خرید تا 1.000.000
همراهی در همایش های ال جی – گلدیران 100.000
شرکت در نمایشگاه های ال جی - گلدیران 100.000
  • ارائه کارت عضویت در نمایشگاه ها و همایشها الزامیست.
  • ارائه شماره عضویت توسط شخص معرفی شده در هنگام نصب الزامیست.
  • نحوه امتیاز دهی در ازای پیشنهاد به سایرین برای خرید، به شرح ذیل می باشد:

 

امتیاز قابل تخصیص به معرف ارزش محصول خریداری شده (تومان)
1,000,000 12,000,000
500,000 8,000,000
200,000 4,000,000
100,000 کمتر از 4,000,000

 

 

 

 

 

ارسال پرسش جدید